наступність

(послідовна зміна, перехід, передавання чого-н. від попереднього до наступного), спадкоємність
Пор. послідовність

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • наступність — ності, ж. Перехід чого небудь від попереднього до наступного. || Неперервне проходження предметів, явищ і т. ін. одного за одним …   Український тлумачний словник

  • наступність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • наступність у культурі — зв язок між різними щаблями розвитку культури, що полягає у збереженні окремих елементів або характеристик цілого у процесі переходу до нового стану. Проблема Н. у к. притаманна переважно західному культурному просторові, де ставлення до… …   Філософський енциклопедичний словник

  • континуїтет — у, ч. 1) юр. Правова наступність. || У міжнародному праві – здійснення державою правонаступником передбачених у договорах прав і зобов язань держави попередника. •• Тео/рія континуїте/ту вчення, згідно з яким правосуб єктність держави є… …   Український тлумачний словник

  • наступництво — а, с. Те саме, що наступність …   Український тлумачний словник

  • що — I чого/, знах. в. що, а після прийм. за, про, через та ін. також ві/що, займ. 1) також із підсил. част. ж, б, то, пит. Означає загальне питання про предмет, явище, дію і т. ін. •• Зна/єш що? уживається при поясненні чого небудь, пропонуванні… …   Український тлумачний словник

  • послідовність — 1) (певний порядок розташування чогось, дотримання черги в чомусь), черговість, систематичність, лад Пор. наступність 2) див. логічність …   Словник синонімів української мови

  • сукцесія — сукцесія, сукцессыя наслідування, успадкування, спадкоємство, спадкоємність, успадкування, спадок, наступність …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • сукцессыя — сукцесія, сукцессыя наслідування, успадкування, спадкоємство, спадкоємність, успадкування, спадок, наступність …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • консерватизм — (від лат. conservo зберігаю, охороняю) 1) світоглядна орієнтація, умонастрій, які спрямовані на збереження певних традиційних засад суспільного розвитку та порядку; 2) сукупність ідейно політичних течій, концепцій та програм, певна тенденція… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.